On Strange Tides

september 3 - november 8 2021

Margaretta Andersson, Åsa Båve, Danielle Heath, Helga Häranstam, Beth Kettel, Ekwe Nordin, P*D*A*, Alexander Stevenson, Josefin Tingvall, Jo Öqvist

koordinaterad av Joe Rowley

Hitta oss

Corona Came, I Brushed my Hair

september 3 - november 5

Margareta Andersson - Korridoren

Margareta Andersson ska presentera utvalda målningar och ritningar från hennes pågående serie Corona kom. Jag borstade mitt hår. Bilderna byts ut varje vecka mellan 3 september och 5 november. Serien utforskar relationen med hår, båda vårat eget hår såväl som andras. Seriens placerar denna relation i samtal med den pågående pandemis omständigheter. De teman som omfattas inkluderar sådana som uppfattningen av och till andra, hur man kan tar eller behåller kontroll över livet och vad vårat utseende säger till andra människor.

Dien

september 10 - 16

Josefin Tingvall - Podium

Josefin Tingvalls projekt Dien handlar om att färga i en modern miljö, som ett sätt att förstå medvetna och omedvetna processer i oss själva och i vår omgivning. Ordet dien är en gammal homograf från mellanengelska, vilket betyder både att dö och att färga. Projektet drar kopplingar mellan vår existens och miljöpåverkan genom framkallning av de dubbla betydelser i ordet. I det här projektet lyfter Tingvall fram ordet dien som ett koncept som upptar utrymmet mellan Bioart, textilhantverk och experimentella färgämnen.

All At Sea in Antarctica - A Thought Experiment

september 17 - 23

Alexander Stevenson - Podium

Alexander Stevensons två videor, som visas parallellt med liknande visuella motiv, tvingar fram nya avläsningar av varandra och av det nya utrymmet som skapas genom att föra samman dem. All at Sea (2017) skildrar konstnärens försök att relatera till en fyr, ett historiskt objekt/byggnad, på en mänsklig nivå. Arbetet utforskar indirekt släktforskning, anatomi, kartografi och att vara hopplöst vilse; åtskilt från historiska händelser och individer. Antarctic Thought Experiment (2020) visar dialoger med akademiker som aldrig har besökt sitt studieobjekt, Antarktis, som informerar "översättningar" från antarktiska metaforer till föremål och föreställningar i ett märkligt och konstruerat landskap.

Folkspråk och Ordspråk Affisch workshop

september 18 - kl. 10.00-18.00

Alexander Stevenson - Workshop

Som en komplement till sin utställning kommer Alexander Stevenson att presentera en affischtryckningsverkstad i Sockerbruket Arena och i Godisfabriken-ateljén. Verkstaden sitter med Stevensons senaste projekt som jämför idiomerna i gamla Göteborg och de från 1600-talets skotska arbetare som hjälpte till att bygga staden. Deltagarna kommer att bli ombedda att tänka på gamla fraser som de fortfarande upplever som relevanta 2021 och kommer att visas tekniker för att skapa ett limtryck med återvunnet och upphittat material som svarar på den frasen. Du får till och med en affisch att ta hem från tillfället!

Biljetter: 40 kr
Språket: Engelska/Svenska Åldrar: 12+

Kroppsligheter

september 24 - 30

Jo Öqvist - Podium

Genom skulpturkonsten formar Jo Öqvist kroppar och kroppslighet, den icke-normativa kroppen - den tjocka och queera kroppen. Öqvist vill beskriva kropparnas styrka, begränsning och förmåga. Hen abstraherar kroppen till form för att ge möjlighet att titta på dem utan en bedömande normativ blick. I detta arbete har Öqvist använt mjuka och textila material bundna tätt med tygremsor, ett fysiskt ansträngande arbete där konstnärens kraft möter materialet. Skulpturerna beläggs sedan i lera som förändrar ytan och förändrar materialens mening för att belysa kroppens motsägelse och flyktighet.

Radical Empathy, A Continuous Score: Excerpts from a Musical

oktober 2 - kl. 15.00

P*D*A*

P*D*A* kommer att presentera en föreställning som utforskar kollektiv sång som en pedagogisk strategi. Det är en uppmaning till vaksamhet under en tid där vit makt och institutionellt våld samlas i kölvattnet av politisk instabilitet som drivs av postfaktisk politik, vit skörhet och rättighet. Detta arbete kommer från behovet av att dela sårbarheter och hanteringsstrategier samtidigt som man syftar till att vara ett utrymme för både tillflykt och handling. P*D*A* reflekterar över instabilitetsförhållanden som förvärrar restriktionerna för rörelse och isolering från andra, ångest och rädsla för sjukdom, liksom de nationalismer och rasism som samlas kring viruset.
P*D*A är Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman & Jeuno Kim

Sounds About White

oktober 5 - kl. 10.00-16.00

Ephemeral Care - workshop

Vad är vithet och varför ska vi uppmärksamma det? Hur kan vi identifiera fenomenet vithet och på vilka sätt förekommer det i vår vardag? Denna workshop med Ephemeral Care och Hanna Skoglar, litteraturvetare med fokus på kritiska vithetsstudier, fokuserar på de potentiella sätt som möjliggör ett blottläggande av vithet som fenomen samt hur vi kritiskt kan granska vithet utifrån en rad olika teoretiker och kulturella och samhälleliga företeelser. Genom att koppla ihop världens historiska och koloniala arv med nutiden, och belysa dess relevans, har workshopen för avsikt att lägga fram verktyg för den som lättare vill kunna närma sig vithet som fenomen på ett kritiskt sätt.
Platser är begränsade så var noga med att registrera dig via: REGISTRERA
Biljetter: 40 kr, lunch (vegan) ingår.

10 kr of Tension

oktober 8 - 14

Danielle Heath - Podium

Detta verk är en av en serie glasskåp av Danielle Heath som innehåller animatroniska scener som är myntstyrda med “spändhetspunkter”. Under titeln "10kr of Tension" kommer publiken att aktivera maskinen för en solo-föreställning. Detta arbete härrör från observationen av beklämmande dioraman i museum samt från chansningar med spändhet. Denna installation är en lekfull men betänklig interaktion med publiken. Situationen tvingar fram beteenden som överträder de ouppnåeliga reglerna. Arbetet syftar till att lyfta fram den komplicerade relationen mellan social etikett och människokroppen.

Semester

oktober 15 - 21

Helga Härenstam - Podium

Helga Härenstams Semester är en bok publicerad vid Sailor Press. Några av bilderna från projektet ska bli presenterade i ett utställningsformat som en del av On Strange Tides. Vardag, drömmar, moderskap, tidens tand, sammanträffanden, slump, ledtrådar, text och fotografi. Berättelser om en semester när en manet i smörpapper kom på posten, en kassetbandsdagbok från en blind morfar hittades, ett foster växte, Tjocka pojken skrev LIFE IS PAIN på bron, giftiga stenar och tomtebloss åts. Medverkande: Husdjuret, Barnet, Svanen, Nykomlingen, Flaskpostskrivaren, Nagelbitaren, Mannen, Tjocka pojken, Pojken i Stålmannendräkt, Gamla mamman, Bäckahästen, Gamla pappan.

Raumdeuter Radio: Göteborg - panel- diskussion

oktober 16 - kl. 18.30-20.00

Raumdeuter Radio presenterar en paneldiskussion där Godisfabriken är värd och som modereras av Raumdeuter Radio: Göteborgs curator, Joe Rowley samt representanter från Göteborgs baserade ljudkonstkollektiv och galleri, Ljudverket. Paneldiskussionen ger Raumdeuter Radio-artister möjligheten att presentera sin konst och utöka sina metoder för att göra de beställda projekten. Det är också en chans att reflektera över några av de frågor som presenteras av Raumdeuter Radio som ett projekt om hur kultur, samhälle och kollektivtrafik samexisterar och hur vi kan göra våra städer mer hållbara genom konst.
REGISTRERA
Språket: Engelska
Biljetter: Gratis

Break in Cassette of Emergency

oktober 22 - 28

Ekwe Nordin - Podium

Ekwe Nordin presenterar ett interaktivt, audiovisuellt och självbiografiskt verk där den bräckliga magnetremsan i ett kassettband vävs samman med målningar och texter. Kassettens ömtåliga väsen representerar det föränderliga i det sätt som det bipolära sinnet betraktar vår omvärld. En reflektion av samhällets skiften genom en lins i ständig förvandling. Genom en kombination av flera medier undersöks samma händelse i ljuset och mörkret av olika sinnestillstånd.

Droppvis faller vi isär

oktober 29 - november 4

Åsa Båve - Podium

Åsa Båves konstverk utgår från sina egna och andras erfarenheter inom sektorn hälsa och vård. Hon arbetar med video, fotografi, installation och interaktiv prestanda. Frågan om vård som en vara är central för Båves konst. För närvarande arbetar Båve med tvål. 2017 gjorde Båve ett uppträdande där hon tvättade besökarnas händer på Galleri Rotor, HDK-Valand. Nu återvänder hon till den formen, men ur ett annat perspektiv.

A Tree Root Tapping on a Concrete Coffin

oktober 29 & 30

Beth Kettel - Göteborgs Kulturnatta 2021

Ett nytt videokonstverk som erbjuder reflektioner över en rad relationer: organism och miljö, förgrund och baksida, tid och rum och slutet av ett romantiskt förhållande.
Som en del av Göteborgs Kulturnatta är vi värd för nya konstverk av Nottinghambaserade konstnären Beth Kettel. Kettel kommer att presentera ett nytt rörligt bildarbete som skapats av fältinspelningar, experiment och kompositioner. Med ett intresse för meningsskapande kommer Kettel att nyansera denna serie av mytologiska, historiska och filosofiska idéer med hjälp av text, bilder och ljud som utforskar fysisk och psykologisk upplevelse. Kettels fortsatta forskning fokuserar på ekologi, medvetenhet och mental hälsa hos människor, växter och djur, tillsammans med icke-verbala och interspecies kommunikationsstrategier som kontaktsamtal, mimik, kroppsspråk och vibrationer.

Community: a workshop

november 6 & 7

Ephemeral Care - workshop

Ephemeral Care är en digital plattform dedikerad till att utforska etik, övning och strategier i konstnärsledda och självorganiserade initiativ. På Godisfabriken kommer personal från Ephemeral Care att leda två seminariesessioner som utforskar temat gemenskap. Vi kommer att tänka på hur vi definierar gemenskap som kulturorganisationer och hur vi betjänar, stöder, kommunicerar med och blir en del av de samhällen som omger oss. Varje workshop är en hel dag med en vegansk lunch som ges till deltagarna.
Platser är begränsade så var noga med att registrera dig via: REGISTRERA
Biljetter: 50 kr
Språket: Engelska